Sözleşmeler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

YENİHANE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirketimiz”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ve diğer uygulanabilir mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

VERİ SORUMLUSU

İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. Quick Tower Sitesi No: 8-10D Ataşehir-İstanbul adresinde mukim YENİHANE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı Şirketimiz veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelere uygun olarak; Ad, Soyad, E-posta, Cep Telefonu Numarası, Şifre, Profil Fotoğrafı, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Uyruk, T.C. Kimlik Numarası, Sahibi Olduğunuz/Olacağınız ve/veya Kiraya Vereceğiniz/Kiralayacağınız Taşınmaz Bilgileri (adres dahil), İlanda Yer Verilecek Taşınmaz Bilgileri ve Fotoğrafları türündeki verileriniz; üyeliğinizin oluşturulması, Şirketimiz ve web sitemiz aracılığıyla ilan yayımlayabilmeniz, hizmet alabilmeniz, hizmet veren profilleriyle eşleşebilmeniz ve genel olarak iştigal konumuza ilişkin tüm gerekli hizmet ve işlemleri karşılıklı ifa edebilmemiz amaçlarıyla açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz; Ad, Soyad, E-posta ve Cep Telefonu Numarası bilgilerinizi, web sitemiz aracılığıyla hizmet alabilmeniz ve eşleştiğiniz hizmet veren profilleriyle iletişim kurabilmeniz amacıyla sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olma hukuki nedenine dayalı olarak web sitemiz üzerinden hizmet veren kişi ve firmalarla paylaşacaktır. Ayrıca; Ad, Soyad, E-posta, Cep Telefonu Numarası, Şifre, Profil Fotoğrafı, Uyruk, T.C. Kimlik Numarası, Sahibi Olduğunuz/Olacağınız ve/veya Kiraya Vereceğiniz/Kiralayacağınız Taşınmaz Bilgileri (adres dahil), İlanda Yer Verilecek Taşınmaz Bilgileri ve Fotoğrafları, web sitemizde gerekli teknik hizmetlerin verilmesi ve teknik altyapının sağlanması, bakım işlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olma hukuki nedenine dayalı olarak bu konuda hizmet aldığımız tedarikçi şirketlerle paylaşılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Ad, Soyad, E-posta, Cep Telefonu Numarası, Şifre, Profil Fotoğrafı, Uyruk, T.C. Kimlik Numarası, Sahibi Olduğunuz/Olacağınız ve/veya Kiraya Vereceğiniz/Kiralayacağınız Taşınmaz Bilgileri (adres dahil), İlanda Yer Verilecek Taşınmaz Bilgileri ve Fotoğrafları, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olma hukuki sebebine dayalı olarak elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar Kanun’un 11. Maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak; İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. Quick Tower Sitesi No: 8-10D Ataşehir-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.