Sözleşmeler

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme bir tarafta YENİHANE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede bundan sonra “Aracı Hizmet Sağlayıcısı” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta hizmetten faydalanmak isteyen bireysel kullanıcı (İşbu sözleşmede bundan sonra “Üye” olarak alınacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.

MADDE 2- TANIMLAR

Aracı Hizmet Sağlayıcısı:YENİHANE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade eder.

İnternet sitesi/site:yenihane.com internet adresini ifade eder.

Yönetmelik:Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

Gayrimenkul Danışmanı:Site üzerinden gayrimenkul satış ve kiralama ilanı verebilen ve aynı zamanda gayrimenkul danışma hizmeti almak isteyen kişilerle internet sitesi üzerinden eşleşmek ve/veya iletişim kurmak amacıyla internet sitesine üye olan gayrimenkul danışmanı kişi ve firmaları ifade eder. Ayrıca, Yönetmelik uyarınca, Gayrimenkul Danışmanları Hizmet Sağlayıcısıdır.

Üye:İnternet sitesi üzerinde yer alan formu doldurarak site kullanım ve üyelik sözleşmesini onaylayan kişiyi ifade eder.

Üyelik formu:İnternet sitesine üye olmak için doldurulması gereken formu ifade etmektedir. Formda; ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu ve şifre bilgileri yer almaktadır.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.İşbu sözleşmenin konusu, yenihane.com internet sitesine üye olmak isteyen ve üye olarak, sahip olduğu gayrimenkulünün satış ve/veya kiralanması için ilan verebilen ya da Gayrimenkul Danışmanlarından gayrimenkul danışma hizmeti almak isteyen bireysel kullanıcıların, hak ve yükümlülükleri ile Aracı Hizmet Sağlayıcısı tarafından sağlanacak olan hizmetin ve site kullanım esaslarının belirlenmesidir.

3.2.Aracı Hizmet Sağlayıcısı, yenihane.com internet sitesi ve adresinin sahibidir. Site sadece, gayrimenkul satış ve/veya kiralama ilanı verilmesine imkan tanıyan ya da uygun gayrimenkul danışmanları ile gayrimenkul alım-satım-kiralama-kiraya verme işlemlerinden en az birini gerçekleştirmek isteyen kişilerin birbirini bulmasını ve iletişim kurmasını kolaylaştıran bir platform olup Aracı Hizmet Sağlayıcısı, internet sitesinde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 10/1 maddesine göre Aracı Hizmet Sağlayıcısı, Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu değildir.

3.3.Aracı Hizmet Sağlayıcısı, internet sitesi üzerinden gayrimenkul satış ve/veya kiralama ilanı verilmesine ya da gayrimenkul danışma hizmeti vermek isteyen Gayrimenkul Danışmanları ile bu konuda danışmanlık hizmeti almak isteyen kişileri, internet sitesi üzerinden bir araya getirmekte ve yalnızca kişiler arasındaki bu iletişimin kurulmasına ve kolaylaştırılmasına aracılık etmektedir. Aracı Hizmet Sağlayıcısı, taraflar arasında sözleşme kurulması veya kurulmaması konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemekte ve/veya taahhütte bulunmamakta olup aynı zamanda, internet sitesi üzerinden söz konusu sözleşmenin kurulmasına yönelik bir içerik/hizmet de sunmamaktadır. Sözleşme kurmak isteyen taraflar, internet sitesi dışında diledikleri mecra üzerinden söz konusu anlaşmayı gerçekleştirebilmektedirler.

MADDE 4- İNTERNET SİTESİNE ÜYE OLMA KOŞULLARI

4.1.İnternet sitesine üye olan kişiler, site üzerinden, sahibi oldukları taşınmazlarını satmak veya kiraya vermek için doğrudan ilan verebilecekleri gibi yine taşınmazlarını satmak, kiraya vermek ya da taşınmaz almak veya kiralamak amacıyla, ilgili bölgede hizmet veren ve siteye üye olan gayrimenkul danışmanları ile görüşmek/haberleşmek suretiyle danışma hizmeti alabilirler.

4.2.18 yaşından büyük herkes internet sitesine üye olabilir.

4.3.18 yaşından büyük kişilerin siteye üye olmaları için;

  • Üye olmak isteyen kişi yenihane.com adresindeki üye olma kısmına gerekli bilgileri girdikten sonra Bireysel Üyelik Sözleşmesi onayladığını beyan eder ve Üye Ol tuşuna basar.
  • Üyeliğin aktive olması için üye olmak isteyen kişinin e-posta adresine altı haneli bir kod gönderilir ve kişinin, söz konusu kodu site ekranındaki alana girmesi gerekmektedir. Üye olmak isteyen kişi söz konusu altı haneli kodu girmek suretiyle üyeliğini aktif hale getirir. Üyeliğin aktive olmasıyla birlikte Bireysel Üyelik Sözleşmesi onaylanmış ve taraflar arasında sözleşme akdedilmiş sayılır.
  • Üyenin ayrıca, üyeliğini doğrulamak için, üye profil sayfasından telefon bilgisini de doğrulaması gerekmektedir. Telefon bilgisinin üye tarafından doğrulanabilmesi için, Aracı Hizmet Sağlayıcısı ile paylaşmış olduğu telefonuna gelen tek seferlik şifrenin (OTP-one time password) üye tarafından girilmesi gerekmektedir.
  • Sözleşmenin üye tarafından onaylanması ve üyeliğin aktive olması ile birlikte siteye girişte Üye, kendisi tarafından belirlenen şifreyi kullanarak siteye her zaman ulaşım sağlayabilir.

4.4.Üye, üyelik formunda bildirdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aracı hizmet sağlayıcısının bu bilgilerin doğru ve gerçek olup olmadığını teyit etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bilgilerin gerçek ve doğru olmamasının her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üyenin kendisine aittir.

4.5.Aynı T.C. kimlik numarası veya e-posta adresi veya telefon numarası ile birden çok üyelik oluşturulamaz.

MADDE 5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ YÜRÜRLÜK

5.1.Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.

5.2.Kişinin, üye olma kısmına bilgilerini girdikten sonra e-posta adresine gelen altı haneli kodu site üzerinde girmesi ile birlikte sözleşme akdedilerek yürürlüğe girmiş sayılır.

MADDE 6- HİZMETİN BEDELİ

6.1.İnternet sitesine üye olmak için hiçbir bedel alınmaz. Üyeler, site üzerinden yayınlayacakları bir (1) aktif ilan için ücret ödemezler, ancak aktif ilanlarının sayısının iki (2) ve daha fazla sayıya ulaşması durumunda, Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın mühasır takdir yetkisine ve site üzerinden duyurulacak tutarlara bağlı olarak ilan başına ücrete tabi tutulacaklarıdır ve üyeler bu hususu peşinen kabul etmişlerdir. Gayrimenkul Danışmanlarının internet sitesi haricinde verecekleri hizmet ve talep edecekleri ücret konusunda Aracı Hizmet Sağlayıcı’nın hiçbir sorumluluğu ve dahli bulunmamaktadır.

6.2.Aracı hizmet sağlayıcısı, önceden bir bildirim yapmaksızın herhangi bir zamanda hizmet bedelleri konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye bunu peşinen kabul etmiştir.

MADDE 7- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1.İşbu sözleşmenin 4. Maddesindeki üyelik prosedürünün tamamlanması ve sözleşmenin üye tarafından onaylanması ile birlikte üye, sözleşmede belirtilen haklardan ve internet sitesi üzerinden sunulan hizmetten yararlanmaya başlar.

7.2.İşbu sözleşmesinin üye tarafından onaylanması ile birlikte aracı hizmet sağlayıcısı tarafından da işbu sözleşme elektronik ortamda saklanır. Üyenin sözleşmeye ihtiyaç duyması halinde bir örneğine site üzerinden ulaşması mümkündür.

7.3.Üye, siteye girişte kendisi tarafından belirlenen şifreyi kullanacaktır. Şifrenin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır.

7.4.Üye, üye adını ve şifresini başkaları ile paylaşamaz ve üyeliğini başkasına devredemez. Üyenin, üyeliğini başkasına devretmesi veyahut üyenin kusuru nedeniyle üyeliğin başkaları tarafından kullanılması halinde aracı hizmet sağlayıcısına hiçbir kusur ve sorumluluk atfedilemez. Aracı hizmet sağlayıcının bu nedenle herhangi bir para cezası veyahut tazminat ödemek durumunda kalması halinde bu bedelin tamamı üyeye rücu edilir.

7.5.Üyenin kendisi tarafından belirlenen şifreyi unutması veyahut hatırlayamaması halinde üye “şifremi unuttum” bağlantısı üzerinden şifresini sıfırlayabilecek ve yeni şifre belirleyebilecektir.

7.6.Gerek üyenin kendisi tarafından site üzerinden yapılan işlemlerde gerekse internet sitesi haricinde gerçekleşen işlem, eylem, davranış vb. hususların tamamında tüm hukuki ve cezai sorumluluk üyeye aittir. Aracı hizmet sağlayıcısının hiçbir sorumluluğu yoktur.

7.7.Üye, internet sitesi üzerinden yapacağı iletişimlerde ve yorumlarda, genel ahlak ve adaba uygun davranmakla yükümlüdür. Suç niteliği taşıyacak eylem, söz ve hareketlerde bulunamaz. Üyenin, suç niteliği teşkil eden tavır ve davranışlar sergilemesi halinde Aracı Hizmet Sağlayıcı, üye hakkında suç duyurusunda bulunabilir ve bu nedenle üyeliği iptal edebilir. Bu halde üye, her ne ad altında olursa olsun aracı hizmet sağlayıcısından zarar, ziyan, tazminat, ücret vb. talebinde bulunamaz.

7.8.Aracı Hizmet sağlayıcısının sitede verilen hizmetlerden, yayımlanan ilanlardan, ilanların eksik, yanıltıcı, yanlış vb. bilgiler içermesinden, Gayrimenkul Danışmanları tarafından sunulan hizmetlerden ve bu kapsamda yaşanılan sorunlardan ve verilen zararlardan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle aracı hizmet sağlayıcısına hiçbir şekilde husumet yöneltilemez.

7.9.Sitede herhangi bir kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Site, sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

7.10.Üye, yayımlanan ilanın eksikliği, yanlışlığı, yanıltıcılığı veya hizmet aldığı gayrimenkul danışmanının yeterli ve yetkin olmadığı, beklentilerini karşılamadığı, hizmetin hiç veyahut gereği gibi ifa edilemediği vb. sebepleri ileri sürerek Aracı Hizmet Sağlayıcı’dan herhangi bir ücret ve/veya zarar tazmini talep etme hakkına sahip değildir.

7.11.Üye, üyelik işlemlerini gerçekleştirirken ve sitenin aracılık ettiği hizmetlerden yararlanırken işbu sözleşme şartlarına ve tüm yasal mevzuatlara uygun davranmakla yükümlüdür.

7.12.Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, pishing vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.13.Üye, her zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Bunun için Üye, paneldeki Profilim sayfasının en altında yer alan Hesabımı Kapat / Sil butonuna basmak ve ekranda çıkan işlemi onaylamak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

MADDE 8- ARACI HİZMET SAĞLAYICISININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.Aracı hizmet sağlayıcısı, sitenin sahibi olup taraflardan bağımsızdır. Aracı hizmet sağlayıcı ile gayrimenkul danışmanları arasında herhangi bir ortaklık, işçi/işveren, asıl işveren/alt işveren ilişkisi yoktur.

8.2.Aracı hizmet sağlayıcı, üyelik sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması amacıyla üyeye ait ad-soyad, e-posta adresi ve cep telefonu bilgisini alma ve saklama hakkına sahiptir. Üye, bu bilgilerin alınması, işlenmesi ve saklanmasına ve gayrimenkul danışmanları ile paylaşılmasına açık muvafakati olduğunu kabul ve beyan etmiştir. İnternet sitesi haricinde, gayrimenkul danışmanı tarafından bir kısım kişisel veya özel bilgilerin alınması ve bunların saklanması tamamen gayrimenkul danışmanının sorumluluğundadır. Aracı hizmet sağlayıcısının hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup bu nedenle aracı hizmet sağlayıcısına husumet yöneltilemez.

8.3.Aracı hizmet sağlayıcısı, gerçekleştirilen işlemlerine ilişkin elektronik kayıtları işlem tarihinden itibaren on yıl süreyle saklar ve talep halinde bu kayıtları Ticaret Bakanlığına sunar.

8.4.Sitede yayınlanan her türlü bilgi, veri, belge, görüntü, ses kaydı, fotoğraf, görsel ve yazılı içerik ile bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, yazılım programı, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm unsurların vb.nin Fikri ve sınai mülkiyet kanunundan kaynaklanan tüm hakları aracı hizmet sağlayıcısına aittir. Hiçbir şekilde alıntılanamaz, kopyalanamaz ve değiştirilerek kullanılamaz.

8.5.Site, gayrimenkul danışmanının ve üyenin internet hızlarının ve bağlantı kalitelerinin sorumluluğunu üstlenmez. Gayrimenkul danışmanı ve üyenin internet bağlantı sorunları tamamen kendilerine aittir.

8.6. Aracı hizmet sağlayıcısının kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle (bağlantının ve elektrik vb. kesilmesi, internet sitesinin çökmesi, programının çalışmasında yaşanan sorunlar, programın açılmaması, siteye ulaşım sağlanamaması vb. nedenlerle) hizmetin sunulmasında herhangi bir kesinti veyahut gecikme olması ya da hizmetin sunulamaması halinde üye bu durumu aracı hizmet sağlayıcına bildirir. Ancak üyenin kendi internet bağlantısı ve kendisinden kaynaklanan teknik sorun ve sebepler bu madde kapsamında değerlendirilmez.

8.7.Aracı hizmet sağlayıcısı; Üye ile Üyenin yayınladığı ilanın satın alma ve/veya kiralama adayı ile arasında ve gayrimenkul danışmanı ile üye arasında kurulan ilişkiye hiçbir şekilde taraf değildir. Taraflar arasında yaşanan sorunlarda aracı hizmet sağlayıcıya, gerek gayrimenkul danışmanı gerekse üye husumet yöneltemez. Taraflar arasında yaşanılan sorunlarda aracı hizmet sağlayıcısı arabulucu, uzlaştırmacı veyahut hakemlik görevi üstlenemez.

8.8.Aracı hizmet sağlayıcı, mevcut sistemin ve sitenin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veyahut tamamen durdurabilir. Bu halde üye, sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle aracı hizmet sağlayıcıdan her ne ad altında olursa olsun bir bedel, zarar, ziyan tazminat vb. talep edemez.

8.9.Aracı hizmet sağlayıcı, üyelik talebini onaylamak zorunda olmadığı gibi üyeliği her zaman sebep bildirmeksizin sonlandırma hakkına da sahiptir. Bu halde üye, her ne ad altında olursa olsun zarar, ziyan, tazminat vb. talebinde bulunamaz.

8.10.Aracı hizmet sağlayıcı, alıcı ve satıcıların ya da gayrimenkul danışmanının güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

8.11. Aracı hizmet sağlayıcı, önceden sitede duyurmak şartıyla, tamamen kendi takdiriyle ve tek taraflı olarak, işbu sözleşmeyi uygun gördüğü herhangi bir zamanda değiştirebilir. Sözleşmedeki değişiklikler, sitede duyuruldukları tarihte geçerlilik kazanırlar. Değiştirilmeyen hükümler geçerliliğini devam ettirir. Üye, sözleşmedeki değişiklik tarihinden sonra siteye ilk üye girişi yaptığı tarihte değişikliği öğrenmiş sayılır. Öğrenme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde değişikliği kabul etmeyerek üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Aksi halde yapılan değişikliği kabul etmiş sayılır.

MADDE 9- MÜCBİR SEBEP

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, salgın hastalık gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

MADDE 10- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar istediği zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin sözleşmeyi sona erdirebilir. Bunun için karşı tarafa usulüne uygun bir bildirim yapılmış olması gerekmektedir.

MADDE 11- DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye, taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde aracı hizmet sağlayıcının ve internet sitesinin defter ve kayıtları ile bilgisayar ve elektronik kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında çıkacak her türlü ihtilafta İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.