Sözleşmeler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

YENİHANE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirketimiz”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ve diğer uygulanabilir mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

VERİ SORUMLUSU

İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. Quick Tower Sitesi No: 8-10D Ataşehir-İstanbul adresinde mukim YENİHANE TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı Şirketimiz veri sorumlusudur.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelere uygun olarak; Ad, Soyad ve E-posta bilgileriniz ile iletişim formu içeriğinde paylaşacağınız kişisel verileriniz; iletişim formu üzerinden bize ileteceğiniz konular hakkında tarafınıza yardımcı olabilmek ve sizinle bu konuların çözümü konusunda iletişim kurabilmek amacıyla açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz; Ad, Soyad, E-posta ve iletişim formu içeriğinde paylaşacağınız kişisel verilerinizi, web sitemizde gerekli hizmetlerin verilmesi ve altyapının sağlanması amacıyla sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olma hukuki nedenine dayalı olarak bu konuda hizmet aldığımız tedarikçi şirketlerle paylaşacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Ad, Soyad, E-posta ve iletişim formu içeriğinde paylaşacağınız kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olma, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar Kanun’un 11. Maddesinde sayılmıştır. Kişisel veri sahibi olarak ilgili Kanun maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak; İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. Quick Tower Sitesi No: 8-10D Ataşehir-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Noter kanalıyla resmi usulde iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.